SvenskaEnglishDeutsch

Detaljplan etapp 1 laga kraft (112 tomter)

Miljödepartementet har vid sitt möte den 17 juni 2004 godkänt den största delen av detaljplanen, som diskuterats sedan år 2000 och som också överklagats till olika instanser. Den del som regeringen inte godkände gäller 18 villor av 120. Mauritzbergs detaljplan har således vunnit laga kraft till 90 % av det som från början föreslogs, (Norrköpings Kommun: Lagakraftbevis 2004-07-08).

Detaljplanen brev reviderad 2008-05-08. Se handlingar här (PDF).

YouTube
Mauritzberg AB
Mauritsbergsvägen 5
61031 Vikbolandet, Norrköping

Tel: +46(0)125 50100
E-post: info@mauritzberg.se
Webmail