SvenskaEnglishDeutsch
Mauritzbergs-Slott-Minnessten-Norge-980x322

Den norska minnesstenen på Mauritzberg

Minnesstenen är ett officiellt tack från Norge till Sverige för militärhjälp under andra världskrigets senare hälft.

Mauritzbergs Slott utgör en viktig plats i Norges krigshistoria. Under åren 1943–1945 tränades här cirka 1.300 norrmän för tjänst inom norska marinen, kustartilleriet och handelsflottan Nortraship. Det var världens största rederi under andra världskriget och var av mycket stor betydellse för såväl Norge som de allierades krigsinsatser.
 
De utbildades och utrustades med svensk militär hjälp under täckmantel av ”hamnpoliser”. Det var en unik del i det stora projektet med ”polistrupperna” – en hemlig norsk armé i Sverige, med sikte på insats i hemlandet vid Nazi-Tysklands kapitulation. Vid freden i maj 1945 bestod armén av över 15.000 norrmän vid ett 20-tal förläggningar runt om i Sverige, var av Mauritzberg Slott var ett läger.

Minnessten-Norge-Braviken-Mauritzberg-600x400

På Mauritzberg utbildades även 100-tals till signalister och radiotekniker och -operatörer. Denna personal var mycket viktig för sambandstjänster, såsom t.ex interna kommunikationer vid inmarscherna i samband med freden, övervakning i Finnmark och för underrättelsetjänsten.
 
Stenen avtäcktes den 11 juni 2018 som en 75 årsmarkering av då satsningen med ”polistrupperna” började i Sverige och då den militära verksamheten utvecklades på Mauritzberg.
 
På minnesstenen hänger en kätting som kommer från det norska kungaskeppet Norge. Det är den norska kungens fartyg som skänktes till kung Haakon VII av det norska folket 1947 inför hans 75-års dag. Fartyget döptes till Norge och sjösattes 1948. Det används än idag av norska Kungafamiljen.Läs mer om Minnesstenen och historien på www.norgestack.se.

Bilder från invigningen 11 juni 2018

 

Minnessten-Norge-Mauritzbergs-Slott-Bron-310


 

Bernadotte-Lipsanen-etc-Minnesten-Mauritzberg-310


 

Trumpet-Minnessten-Norge-Mauritzberg-310


Christian-Syse-Norges-ambassador-Mauritzberg-310


Minnessten-Norge-Galleriet-Mauritzberg-310


Stein-Wilhelm-Aasian-Norge-Minnesten-Mauritzberg-310
YouTube
Mauritzberg AB
Mauritsbergsvägen 5
61031 Vikbolandet, Norrköping

Tel: +46(0)125 50100
E-post: info@mauritzberg.se
Webmail